Admin

utsläpp Image by Ralf Vetterle

Industriutsläppsdirektivet – Tillämpning och tolkning

Industriutsläppsdirektivet, förkortat IED, är en förordning antagen i EU som implementerades 2013 i svensk lagstiftning och reglerar Sveriges industriutsläppsbestämmelser. Dessa berör ca 1300 industrianläggningar i ett 30-tal branscher i Sverige. Av dessa är 140 större förbränningsanläggningar. IED är ett så kallat minimidirektiv som innebär att medlemsländerna har rätt att införa eller behålla strängare regler, men … Read more

koldioxid utsläpp Image by cwizner

Så mycket koldioxid släpper Sverige ut per år

Sverige har satsat på hårda åtgärder genom mål, lagstifting och höjda skatter. Koldioxidutsläppen ska ner till noll 2040-2045. En av åtgärderna är att inga fossila bilar skall få säljas efter 2030. Men eftersom hela bilindustrin räknar med an total omställning från fossila drivmedel är nog inte efterfrågan av elbilar det svåraste att tillgodose. Miljöpartiet vill … Read more

industry - Image by analogicus

5 städer med förorenad luft

Många av världens metropoler kämpar mot luftföroreningar och smog. Tättbefolkade storstäder med oreglerad trafik och närliggande industrier med stora fabriker tillhör de städer man kan ana ha extra stora problem. Andra bidragande orsaker till dålig luft och föroreningar i de städer som har det svårast är oljeproduktion, lädergarverier och skogsskövling. Vissa länder är så klart … Read more

Sveriges största industrier & industriföretag

Sverige har en mycket stark och internationellt hög ansedd industri. Vilka är då Sveriges största industrier? Här listar vi de starkaste industriföretagen i Sverige. Omsättningen är det senaste tillgängliga siffrorna som är från 2018-2019. Det är framförallt inom fordon och tillverkning samt byggnadsindustrin som Sverige utmärker sig särskilt.   Aktiebolaget Volvo Volvo omsatte 392,816 miljarder kronor … Read more

utsläppsrätter - Photo by Claudiu Sergiu Danaila

Utsläppsrätter – vad är det och hur fungerar dem?

År 2005 införde Sverige så kallade utsläppsrätter som en metod i ett led för att minska utsläpp av växthusgaser. Utsläppsrätterna delas ut gratis till de företag som har tillstånd att släppa ut växthusgaser. För varje ustläpp motsvarande ett ton koldioxid mister företaget en utsläppsrätt. Tanken är den att industriföretagen skall motiveras att minska utsläppen då … Read more