Passivhus i Sverige: vad du bör tänka på innan du ansöker om bygglov

När vår användning av energi orsakar globala klimatförändringar måste vi tänka nytt. Passivhus är ett form av bygge med smartare energialternativ som gynnar både klimat och boende. I den här artikeln reder vi ut vad passivhus är och vad du ska tänka på om du är intresserad av att bygga ett passivhus i Sverige.

Vad är ett passivhus?

Ett passivhus är ett hus som är istället för med aktiva värmesystem värms upp passivt med hjälp av bland annat radiatorer. Den formella definitionen av ett passivhus är att värmeeffekten vid en temperatur på 20 grader inomhus inte får lov att överstiga 10 W/m² för ett flerbostadshus.

Med andra ord får den totala elförbrukningen av allt som går på el i huset inte nå högre än just 10 watt per kvadratmeter. Det inkluderar till exempel lampor och hushållsmaskiner som istället ska bidra till att hålla huset varmt. För friliggande hus gäller 12 watt per kvadratmeter.

För att hålla behaglig temperatur byggs passivhus extremt tätt för att ingen ventilation ska ske genom springor och liknande. Ventilationen i ett passivhus måste därför fungera enkom genom ett ventilationssystem och den friska luften värms genom ett ovanligt litet värmeelement.

Kan man bygga passivhus i Sverige?

Det går utmärkt att bygga passivhus i Sverige. Det första passivhuset som byggdes i Sverige tog form redan 2001 i Lindås, även om det vid tillfället saknades gemensam internationell certifiering för passivhus. Sju år senare fanns det dock över 200 passivhus i Sverige.

Idag år 2022 finns det inga färska siffror på exakt hur många passivhus det finns i Sverige, men det beräknas vara över 40 000 stycken. Helt säkert är dock att de blir fler och fler till antalet, inte minst eftersom att lågenergihus som dessa numera är en norm som uppmanas av EU.

Generellt byggs det fler hus i Sverige, till exempel genom så kallade massproduktioner av bostäder. I takt med att vi får större och större behov av bostäder samtidigt som det finns stora utmaningar med utsläpp av växthusgaser kan energisnåla passivhus därför spela en nyckelroll.

Vad ska man tänka på när man bygger passivhus?

  • Gör noggranna eftersökningar på din leverantör.
  • Följ alltid anvisningar om isolering och tätning. Var noggrann med att alla som jobbar med husbygget följer samma anvisningar.
  • Ta det säkra före det osäkra och anlita en professionell firma.
  • Ditt ventilationssystem bör inkludera termostater i varje enskilt rum.
  • Gardera dig med persienner, markiser etc. om det blir för varmt.

5 fördelar med passivhus

  1. Bättre isolering och mindre risk för köldbryggor.
  2. Prisvärt då lägre energikostnader betalar av sig i längden.
  3. Enkla att sköta om och ställer få krav på de boende.
  4. Motverkar de globala klimatförändringarna.
  5. Pollen- och dammfri luft vilket gynnar allergiker.

Behövs det bygglov för att bygga passivhus?

När du ska bygga passivhus krävs att du ansöker om och blir beviljad bygglov av din hemkommun. Information om hur det går till hittar du på din kommuns hemsida. Enligt Boverket behöver du också kunna visa att du följer kraven som ställs på byggets energianvändning.

Vad ska jag tänka på gällande bygglovsritningar till passivhus?

När du ansöker om bygglov för ditt passivhus måste du inkludera bygglovsritningar över det planerade bygget. Då passivhus byggs betydligt tätare än andra hus innebär det också att väggarna är tjockare. Det är en faktor som kan påverka din bygglovsansökan och som du därför måste ta med i beräkningen.

Leave a Comment