Miljö

industry - Image by analogicus

5 städer med förorenad luft

Många av världens metropoler kämpar mot luftföroreningar och smog. Tättbefolkade storstäder med oreglerad trafik och närliggande industrier med stora fabriker tillhör de städer man kan ana ha extra stora problem. Andra bidragande orsaker till dålig luft och föroreningar i de städer som har det svårast är oljeproduktion, lädergarverier och skogsskövling. Vissa länder är så klart … Read more

förbättra luft - Photo by Aaron Barnaby

Luftrening – kan vi rena förorenad luft?

Luftföroreningar är ett allvarligt hot mot både människa och miljö. Därför måste industrier och människor samverka och samarbeta för att minska föroreningarna. Vi måste alla hjälpas åt för att säkerställa en bra luftkvalitet så att både vi själva och vår natur kan må bra.   Vad gör industrin för att förbättra luften? Från industrins sida … Read more