Hållbara investeringar

utsläpp Image by Ralf Vetterle

Industriutsläppsdirektivet – Tillämpning och tolkning

Industriutsläppsdirektivet, förkortat IED, är en förordning antagen i EU som implementerades 2013 i svensk lagstiftning och reglerar Sveriges industriutsläppsbestämmelser. Dessa berör ca 1300 industrianläggningar i ett 30-tal branscher i Sverige. Av dessa är 140 större förbränningsanläggningar. IED är ett så kallat minimidirektiv som innebär att medlemsländerna har rätt att införa eller behålla strängare regler, men … Read more

förbättra luft - Photo by Aaron Barnaby

Luftrening – kan vi rena förorenad luft?

Luftföroreningar är ett allvarligt hot mot både människa och miljö. Därför måste industrier och människor samverka och samarbeta för att minska föroreningarna. Vi måste alla hjälpas åt för att säkerställa en bra luftkvalitet så att både vi själva och vår natur kan må bra.   Vad gör industrin för att förbättra luften? Från industrins sida … Read more

utsläppsrätter - Photo by Claudiu Sergiu Danaila

Utsläppsrätter – vad är det och hur fungerar dem?

År 2005 införde Sverige så kallade utsläppsrätter som en metod i ett led för att minska utsläpp av växthusgaser. Utsläppsrätterna delas ut gratis till de företag som har tillstånd att släppa ut växthusgaser. För varje ustläpp motsvarande ett ton koldioxid mister företaget en utsläppsrätt. Tanken är den att industriföretagen skall motiveras att minska utsläppen då … Read more