Massproduktion av bostäder: modul- och attefallshus

I Sverige kan hus massproduceras tack vare att husfabrikerna bygger ihop bostäderna i volymelement, eller sektioner. I ett volymelement inkluderas husdelar såsom golv, vägg och tak, och då sektionerna kan byggas klart i fabrik infinner sig produktionsfördelar.

Ett vanligt småhus består i regel av sex volymelement, varav exempelvis badrummet är ett av dessa. Småhus som byggs upp i sektioner kallas även för modulhus, och dessa medger följande sex fördelar:

  1. Leveranstiden förkortas: Då sektionerna kan byggas samtidigt som husets grund förbereds.
  2. Färre transporter krävs: Då endast ett fåtal volymelement transporteras krävs färre transporter i jämförelse med traditionellt husbyggande.
  3. Risken för byggskador minskar: Då sektionerna byggs klart i husfabriken.
  4. Ett ökat kvalitetstänk infinner sig: Då volymelementen kan kontrolleras noggrant i husfabriken.
  5. Kostnadsofferten blir mer exakt: Då husföretaget vet vad varje volymelement kostar.
  6. Masstillverkade hus är billigare: Då byggprocessen är snabb och effektiv.

Den enda nackdelen är att hus som byggs ihop med volymelement inte kan anpassas på samma sätt som platsbyggda hus.

Utöver modulhus kan även attefallshus massproduceras, vilket medför att de produktionsfördelar som nämns ovan kan appliceras. Men det finns vissa regler du måste förhålla dig till innan du bygger eller låter ett husföretag anlägga ett attefallshus.

 

Regler för attefallshus

Attefallshus har tillverkats sedan 2014 och är en komplementbyggnad som kan levereras i färdiga moduler, vilket innebär att installationen kan genomföras på ett fåtal timmar. Attefallshus kan även vara inflyttningsklara från fabrik, om du som beställare skulle önska det. Följande regler gäller för attefallshus.

 

Bygglov behövs inte för attefallshus

Ett bygglov är i regel inte nödvändigt enligt Attefallslagen såvida du inte riskerar att bryta mot strandskyddet eller om du placerar byggnaden för nära hav, sjö, vattendrag eller din grannes tomt. Du behöver dock ett startbesked från kommunen, men det kan ofta hustillverkaren hjälpa dig med.

Läs mer: Så fungerar utsläppsrätter.

 

Hur stort får ett attefallshus vara?

Taknocken får inte överstiga 4 meter, och den maximala bostadsarean får inte vara mer än 30 kvadratmeter. Du får förvisso anlägga fler attefallshus på samma tomt, men då den sammanlagda bostadsarean för alla attefallshus aldrig får överstiga 30 kvadratmeter är det ofta en dålig idé.

 

Vad kostar ett attefallshus?

Attefallshus som endast ska agera förråd är billiga och kostar cirka 30 000 kronor såvida du köper en byggsats och monterar huset själv. Att anlägga ett nyckelfärdigt attefallshus som du ska bo i är dyrare och kostar cirka 600 000 kronor, då kostnader för el, vatten, isolering samt montering vanligtvis tillkommer.

 

Leverantörer av modul- och attefallshus

 

Modulhus.se

Modulhus.se är en husleverantör som har erbjudit nyckelfärdiga attefallshus sedan Attefallslagen introducerades år 2014. De skriver själva att deras attefallshus håller samma kvalitet som deras fritidshus samt villor, och att det enda som skiljer sig är storleken.

De påpekar även att deras attefallshus är utformade på ett genomtänkt sätt, då husen endast får uppta en begränsad yta. I de attefallshus som kostar cirka 650 000 kronor inkluderas ofta ett sovloft, ett kök samt en toalett och dusch. De kan till och med ersätta köket med en bastu.

Modulhus säger även att kostnader för markarbeten, anslutningar till el, vatten och avlopp samt de avgifter som kommunen tillämpar inte inkluderas i deras offerter. Det måste du ta hänsyn till såvida du beställer en offert.

 

Byggmax

På Byggmax kan du köpa attefallshus i moduler. De färdiga byggsatserna kostar ofta mellan 50 000 och 350 000 kronor, men då många av byggsatserna kräver efterarbete kan denna lösning endast rekommenderas för erfarna snickare eller byggarbetare som klarar av att montera huset själv.

Deras paroll ”bygg det själv och förläng sommaren” kan sällan appliceras på privatpersoner med tummen mitt i handen.

Lämna en kommentar