Fördelen med att låta industrin stanna i Sverige

Går en strikt miljöpolitik och tillväxten av svensk industri hand i hand med ett resultat som är positivt för den globala miljön? I teorin är det lätt att tro att det är så enkelt, men i själva verket är det ofta tvärtom.

Det går inte att komma ifrån att industrin genererar utsläpp, men det går att begränsa utsläppen och styra om till mer miljövänliga lösningar. Enligt SCB var den svenska industrins sammanlagda kostnader för miljöskydd 15 miljarder kronor år 2017, en ökning med 11% från året innan.

Att ha strikta miljöregler i kombination med enorma kostnader för utsläpp kan enkelt leda till att verksamheten blir olönsam. Industrin blir inte längre konkurrenskraftig på marknaden och väljer då att flytta utomlands. Inte bara är det mycket billigare att producera varorna utomlands, företagen slipper dessutom lägga enorma summor på miljöreglering.

Höga priser för svenskproducerade varor

Ett av problemen är att konsumenterna inte är beredda att betala så mycket som en svenskproducerad vara faktiskt kostar. Vi är vana vid pressade priser. Varorna är producerade med billig arbetskraft i utlandet där industrin inte behöver betala flera miljoner kronor varje år i miljöavgifter.

Allteftersom våra inkomster har ökat de senaste årtiondena har vi konsumerat mer. De flesta av oss väljer ändå de billigaste produkterna. En av anledningarna till att utländska varor uppfattas som billiga är att svenska tillverkare ofta tvingas sätta orimligt höga priser jämfört med samma vara som är producerad i ett land utan miljöreglering. Så även om Sveriges utsläpp skulle minska, skulle det globala utsläppet öka.

Det är inte ovanligt att vi behöver låna pengar, till exempel genom www.sambla.se, när vi ska göra ett större inköp som en bil. Men om vi enbart skulle köpa svensktillverkat skulle vi behöva betala flera gånger så mycket för till exempel varje par skor eller klädesplagg. Många familjer skulle behöva belåna sig högt för att klara vardagen.

Ökade globala utsläpp vid flytt utomlands

Lite mer än hälften av allt som industrin producerar i Sverige går som export till andra länder. Vi framställer bland annat papper, järn, cement och stål. Den svenska industrin använder ledande miljövänliga tekniker och även i hög grad förnybara energikällor.

Den internationella standarden producerar mycket mer utsläpp än den svenska standarden. Men samtidigt bidrar den svenska industrin som tvingats flytta sin produktion utomlands till ett globalt ökat utsläpp. Det är alltså inte svårt att föreställa sig hur utsläppen globalt ökar när industrin flyttar till Asien på grund av hårdare miljökrav och högre avgifter.

Ansvarsfull miljöpolitik

Hur skapar man då en industripolitik som tar ansvar för miljön? Att låta den tunga svenska industrin stanna i Sverige och använda förnybar energi är ett stort steg på vägen. Att lätta på kraven och sänka avgifterna kan låta kontraproduktivt, men globalt sett kan det göra stor skillnad i det långa loppet. Om svensk industri kan konkurrera på marknaden internationellt blir alla vinnare.

Den första Miljöskyddslagen kom 1969, och ända sedan dess har svenska företag arbetat kontinuerligt med att minska utsläppen. Idag är det flygtrafiken som står för den största delen av utsläppen av koldioxid och växthusgaser i samhället.

Leave a Comment